Header image
CHOMMATAT SOMBUT LAW OFFICE
ยินดีต้อนรับ สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร โทร.  02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 E-mail: toebkk@hotmail.com ☻☻ สำนักงานฯ พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีแก้ปัญหาให้ท่านทันทีที่เกิดเหตุการณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ี่ คุณชมทรรศน์ โทร.086-5589695 ☻☻

 

 

 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ
ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

เบอร์โทรศัพท์ศาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

 

 

 

 

 


งานสืบทรัพย์ บังคับคดี ทวงหนี้การค้า ยึดทรัพย์ตามคำพิพากษา

 

บริการติดตามทวงถามหนี้ (ก่อนการฟ้องร้องดำเนินคดี)

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ส่งจดหมายทวงถามและติดต่อลูกหนี้ทางโทรศัพท์โดยใช้เทคนิคเจรจาให้ชำระหนี้

คิดค่าใช้จ่ายเบื้องต้นดังนี้

  • กรณีจำนวนมูลหนี้ น้อยกว่า 50,000 บาท คิดค่าใช้จ่ายรายละ xxx บาท
  • กรณีจำนวนมูลหนี้ มากกว่า 50,000 บาท คิดค่าใช้จ่ายรายละ xxx บาท
  • กรณีหนี้มีอายุมากกว่า 6 เดือน คิดค่าใช้จ่ายรายละ xxx บาท
  • กรณีหนี้อายุน้อยกว่า 6 เดือน คิดค่าใช้จ่ายรายละ xxx บาท

2. กรณีที่สำนักงานต้องเดินทางติดต่อกับลูกหนี้ตามความจำเป็นเพื่อเจรจากับลูกหนี้และดำเนินการสืบทรัพย์สินลูกหนี้ สำนักงานจะแจ้งให้ทราบและจะดำเนินการต่อเมื่อได้รับแจ้งจากทางลูกค้า โดยคิดค่าใช้จ่าย 500-2,000 บาท ต่อครั้ง

 

อัตราค่าบริการ

  • จำนวนมูลหนี้ น้อยกว่า 50,000 บาท คิดค่าบริการ xx% ของจำนวนหนี้ที่ทวงถามได้
  • จำนวนมูลหนี้ มากกว่า 50,000 บาท คิดค่าบริการ xx% ของจำนวนหนี้ที่ทวงถามได้

 

**อัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายเบื้องต้นดังกล่าว สำหรับกรณีที่มีลูกหนี้ให้ติดตามหลายราย หากในกรณีที่มีลูกหนี้ให้ติดตามทวงถามน้อยราย กรุณาติดต่อสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายกับทางสำนักงานอีกครั้ง** 

งานสืบทรัพย์ บังคับคดี (หลักจากการฟ้องร้องดำเนินคดี) ยึดทรัพย์ตามคำพิพากษา 

    • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเบื้องต้น และอัตราค่าจ้างแล้วแต่กรณีความยากงานและจำนวนยอดหนี้ของงานนั้นๆ

 เร่งรัดดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เพื่อลดความเสียหายจากหนี้ดังกล่าว ให้แก่ท่านทุกกรณี

 

 

*หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงาน โทร 02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการของ
สำนักงาน (08.30-17.30 น.)
กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณชมทรรศน์
โทร.086-5589695

 


 

 

 
             
   
Copyright 2009 © สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร
ที่อยู่ 919/541 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 49 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.   02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 Fax. 0-2236-5721
E-mail:toebkk@hotmail.comทนายความชมทรรศน์ สมบุตร ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ทนายที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายฟรี เครื่องหมายการค้า ทนายความฟรี จดทะเบียนพาณิชย์ คดีแพ่ง ทนาย จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอคืนภาษี โดนเรียกภาษีย้อนหลัง ขอภาษีคืน ขอลดค่าปรับภาษี อุทธรณ์ภาษี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร จดทะเบียนอาหารและยา (อย.) รับขอ อย. อาหาร รับขอ อย. เครื่องสำอาง ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กฎหมายที่ดิน เวนคืน จัดการมรดก ขับไล่ เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา รับร่างพินัยกรรมและจัดการเก็บรักษาพินัยกรรม ขออนุญาตโฆษณาอาหาร เครื่องสำอาง กฎหมายเครื่องมือแพทย์ รับขอ อย. วัตถุอันตราย ฉลากสินค้า สำนักทนายความ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ ขออนุญาตจับรางวัล ขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค จับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค ขอใบอนุญาตจัดรางวัลเสี่ยงโชค เครื่องหมายบริการ จดทะเบียนร้านค้าเพื่อเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ รับจด อย.