Header image
CHOMMATAT SOMBUT LAW OFFICE
ยินดีต้อนรับ สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร โทร.  02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 E-mail: toebkk@hotmail.com☻☻ สำนักงานฯ พร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีแก้ปัญหาให้ท่านทันทีที่เกิดเหตุการณ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ี่ คุณชมทรรศน์ โทร.086-5589695 ☻☻

 

 

 

 

 

 

 

เบอร์โทรศัพท์สถานีตำรวจ
ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

เบอร์โทรศัพท์ศาลในกรุงเทพฯ
และปริมณฑล

เบอร์โทรศัพท์สำนักงานเขต
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์สถานีดับเพลิง
ในกรุงเทพมหานคร

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดอื่นๆ

 

 

 


 

 


หัวหน้าทีมที่ปรึกษาด้านภาษีอากร ที่ปรึกษาภาษีอากร 

 ทนายความชมทรรศน์ สมบุตร

การศึกษา


ระดับมหาวิทยาลัย นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ระดับใบอนุญาตว่าความ จากสภาทนายความ

ระดับเนติบัณฑิตไทย จากเนติบัณฑิตยสภา

 

บริการเกี่ยวกับด้านภาษีอากรมีดังนี้

 

  • ปรึกษาการขอคืนภาษี
  • ปรึกษาปัญหาโดนเรียกภาษีย้อนหลัง
  • ปรึกษาการขอลดหรืองดค่าปรับภาษีอากร
  • ปรึกษาเรื่องการอุทธรณ์ภาษี
  • ปรึกษาปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล
  • ปรึกษาปัญหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • วางแผนภาษีให้กับบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมทั้งองค์กรต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ไปพบเจ้าหน้าที่เมื่อถูกสรรพากรเรียกตรวจสอบ ฯลฯ
  • เข้าเป็นทนายความฟ้องร้อง และต่อสู้คดีแพ่งและคดีอาญา โดยทีมทนายคดีอาญาของสำนักงานฯ
  • แก้ปัญาหาภาษีอากร อุทธรณ์ภาษี 


  ก่อนทำธุรกิจต้องรู้เรื่องภาษ๊..บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายและภาษีรายเดือน
เรื่องน่ารู้ภาษีอากร

 

สำนักงานฯ ยินดีและพร้อมแก้ไขปัญหาภาษีอากรให้กับทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงาน   02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 หรือติดต่อทาง e-mail: toebkk@hotmail.com

ภาษีเป็นเรื่องที่มีโทษทางอาญา อย่านิ่งนอนใจ ปรึกษาทนายด้านภาษี และ ทนายคดีอาญาของเราทันที 

 

 

 

 

 

ทนายคดีอาญา ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเรา เนื่องจากกฎหมายอาญาของไทยยังไม่ได้พัฒนาเท่ากับหลายๆประเทศ เช่นการไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเก็บพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา  ทนายคดีอาญาย่อมเป็นบุคคลที่สำคัญที่จะต้องตรวจหาความบกพร่องของ พนักงานตำรวจ ศาล อัยการ หรือนายแพทย์ เพื่อทนายคดีอาญาจะได้ช่วยดำรงค์ความยุติธรรมให้ท่าน  

ทนายคดีอาญาที่ดีต้องมีความรู้รอบด้าน เป็นคนช่างสังเกตุเก็บรายละเอียดในคดี และต้องตรวจสถานที่เกิดเหตุ เพื่อหาหลักฐานในคดี  ทนายคดีอาญา ต้องรู้ด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์ในชีวิตในทุกๆด้านอีกด้วย

ทนายคดีอาญา ต้องมีความละเอียดในการตรวจเอกสาร ในคดีที่ต้องเกี่ยวข้องกับเอกสาร  เพราะทนายคดีอาญาต้องเป็นตัวแทนท่านในการดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาล

ทนายคดีอาญาและที่ปรึกษากฎหมายของเรา พร้อมให้บริการท่านเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการให้ข้อเท็จจริงต่อกรมสรรพากร กรณีโดนเรียกภาษีย้อนหลัง กรณี เรียกภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง เพื่อท่านจะได้ชำระภาษีใ้หถูกต้อง

เมื่อท่านโดยกรมสรรพากรดำเนินคดีอาญาเกี่ยวกับภาษี ท่านสามารถปรึกษาทนายคดีอาญา และที่ปรึกษากฎหมายด้านภาษีของเรา เพื่อแก้ปัญหาภาษีอากรที่ท่านได้รับความไม่สบายใจและลด,ระงับ ความเสียหายทางแพ่งและทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นได้


 


 

มีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการของ
สำนักงาน (08.30-17.30 น.)
กรุณาติดต่อโดยตรงที่คุณชมทรรศน์
โทร.086-5589695

 


 

 

 

 
             
   
Copyright 2009 © สำนักกฎหมายชมทรรศน์ สมบุตร
ที่อยู่ 919/541 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ชั้น 49 ถนนสีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
โทร.   02-116-1310 / 02-161-0155 / 086-558-9695 Fax. 0-2236-5721
E-mail:toebkk@hotmail.comทนายความชมทรรศน์ สมบุตร ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีแพ่ง คดีอาญา ทนายที่ปรึกษาประจำ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทนายฟรี เครื่องหมายการค้า ทนายความฟรี จดทะเบียนพาณิชย์ คดีแพ่ง ทนาย จดทะเบียนการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอคืนภาษี โดนเรียกภาษีย้อนหลัง ขอภาษีคืน ขอลดค่าปรับภาษี อุทธรณ์ภาษี ปรึกษาปัญหาภาษีอากร จดทะเบียนอาหารและยา (อย.) รับขอ อย. อาหาร รับขอ อย. เครื่องสำอาง ที่ปรึกษากฎหมายอาหารและยา จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ย้ายที่อยู่บริษัท เพิ่มทุน ลดทุน กฎหมายที่ดิน เวนคืน จัดการมรดก ขับไล่ เร่งรัดหนี้สิน ทวงหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ร่างสัญญา รับร่างพินัยกรรมและจัดการเก็บรักษาพินัยกรรม ขออนุญาตโฆษณาอาหาร เครื่องสำอาง กฎหมายเครื่องมือแพทย์ รับขอ อย. วัตถุอันตราย ฉลากสินค้า สำนักทนายความ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานทนายความ ขออนุญาตจับรางวัล ขออนุญาตจับรางวัลชิงโชค จับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจับรางวัลเสี่ยงโชค ขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลเสี่ยงโชค ขอใบอนุญาตจัดรางวัลเสี่ยงโชค เครื่องหมายบริการ จดทะเบียนร้านค้าเพื่อเปิดร้านอินเตอร์เน็ต ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม ขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ นำเข้าเครื่องมือแพทย์ รับจด อย.